تفاوت میان نسخه‌های «علی ظهیرالدوله»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
== کارهای دولتی ==
*۱۳۰۴ه.ق(۱۲۶۵ه.ش)وزیر تشریفات ناصرالدین شاه
*۱۳۱۹ه.قمریق(۱۲۸۰ه.ش)حکمران مازندران
*۱۳۲۴ه.قمریق(۱۲۸۵ه.ش)حکمران همدان
*۱۳۲۶ه.قمریق(۱۲۸۷ه.ش)حکمران گیلان
*۱۳۲۷ه.قمریق(۱۲۸۸ه.ش)حکمران کرمانشاه
*۱۳۳۳ه.قمریق(۱۲۹۴ه.ش)حکمران تهران
 
== حکومت همدان ==
۴۴

ویرایش