تفاوت میان نسخه‌های «ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی»

| وزیر۱ = [[سید محمد میرمحمدی (زاده قم)|سید محمد میرمحمدی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = شهریور ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = مرداد۲۷ بهمن ۱۳۷۲
| وزیر۱ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="aftabeyazd">{{یادکرد ژورنال |نام خانوادگی= |نام= |عنوان=مرد پرنفوذ |ژورنال=[[آفتاب یزد]] |مکان=[[تهران]] |ناشر= |دوره=سال نوزدهم |شماره=۴۹۷۵ |سال=۲ شهریور ۱۳۹۶ |صفحه=ص ۶ |پیوند=http://aftabeyazd.ir/?newsid=82306 |تاریخ بازبینی=۹ شهریور ۱۳۹۶}}</ref><ref name="72-11-27">{{یادکرد وب |نویسنده= |نشانی=http://jamejamonline.ir/online/668857362629149735/خاطرات-دکتر-علي-لاريجاني-قسمت-24 |عنوان=خاطرات دکتر علی لاریجانی - قسمت ۲۴ |ناشر=[[جام جم آنلاین]] |تاریخ=۱۳ مهر ۱۳۸۳ |تاریخ بازبینی=۳ خرداد ۱۳۹۸}}</ref>
 
| وزیر۲ = [[حسین مرعشی]]
| وزیر۲ـآغاز تصدی = مرداد۲۷ بهمن ۱۳۷۲
| وزیر۲ـپایان تصدی = مرداد ۱۳۷۴
| وزیر۲ـحزب = حزب کارگزاران سازندگی
}}
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = معاون امور اقتصادی
| وزیر۱ = [[محسن نوربخش]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۱ = [[سید منصور رضوی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۲۵ مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = مرداد۲۷ بهمن ۱۳۷۲
| وزیر۱ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="72-11-27"/>
 
| وزیر۲ = [[سید محمد میرمحمدی (زاده قم)|سید محمد میرمحمدی]]
| وزیر۲ـآغاز تصدی = مرداد۲۷ بهمن ۱۳۷۲
| وزیر۲ـپایان تصدی = ۱۲ مرداد ۱۳۷۶
| وزیر۲ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۲ـمنبع = <ref name="72-11-27"/>
}}
{{جدول هیئت دولت
| وزیر۱ = [[حسن غفوری‌فرد]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = شهریور ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = مرداد۲۷ بهمن ۱۳۷۲
| وزیر۱ـحزب = حزب مؤتلفه اسلامی
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="72-11-27"/>
 
| وزیر۲ = [[سید مصطفی هاشمی‌طبا]]
| وزیر۲ـآغاز تصدی = مرداد۲۷ بهمن ۱۳۷۲
| وزیر۲ـپایان تصدی = ۱۲ مرداد ۱۳۷۶
| وزیر۲ـحزب = حزب کارگزاران سازندگی
| وزیر۲ـمنبع = <ref name="72-11-27"/>
}}
{{جدول هیئت دولت