باز کردن منو اصلی

تغییرات

| وزیر۱ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="aftabeyazd">{{یادکرد ژورنال |نام خانوادگی= |نام= |عنوان=مرد پرنفوذ |ژورنال=[[آفتاب یزد]] |مکان=[[تهران]] |ناشر= |دوره=سال نوزدهم |شماره=۴۹۷۵ |سال=۲ شهریور ۱۳۹۶ |صفحه=ص ۶ |پیوند=http://aftabeyazd.ir/?newsid=82306 |تاریخ بازبینی=۹ شهریور ۱۳۹۶}}</ref><ref name="72-11-27">{{یادکرد وب |نویسنده= |نشانی=http://jamejamonline.ir/online/668857362629149735/خاطرات-دکتر-علي-لاريجاني-قسمت-24 |عنوان=خاطرات دکتر علی لاریجانی - قسمت ۲۴ |ناشر=[[جام جم آنلاین]] |تاریخ=۱۳ مهر ۱۳۸۳ |تاریخ بازبینی=۳ خرداد ۱۳۹۸}}</ref>
 
| وزیر۲ = [[حسین مرعشی]]
| وزیر۲ـآغاز تصدی = ۲۷ بهمن ۱۳۷۲
| وزیر۳ = [[علی لاریجانی]]
| وزیر۳ـآغاز تصدی = ۲۰ مرداد ۱۳۷۱
| وزیر۳ـپایان تصدی = ۲۵۲۶ مردادبهمن ۱۳۷۲
| وزیر۳ـحزب = حزب مؤتلفه اسلامی
| وزیر۳ـمنبع = <ref>{{یادکرد وب |نویسنده= |نشانی=http://ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=session&id=1672&Itemid=38 |عنوان=مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۴ جلسه ۱۷ |ناشر=[[کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی]] |نشانی بایگانی=https://web.archive.org/web/20160508084532/http://ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=session&id=1672&Itemid=38 |تاریخ بایگانی=۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵}}</ref><ref>{{یادکرد وب |نشانی=http://jamejamonline.ir/online/668857344699149734/خاطرات-دکتر-علي-لاريجاني-قسمت-23 |عنوان=خاطرات دکتر علی لاریجانی - قسمت ۲۳ |ناشر=[[جام جم آنلاین]] |تاریخ=۱۳ مهر ۱۳۸۳ |تاریخ بازبینی=۳ خرداد ۱۳۹۸}}</ref>
 
| وزیر۴ = [[سید مصطفی میرسلیم]]
| وزیر۴ـآغاز تصدی = ۲۵۳ مرداداسفند ۱۳۷۲
| وزیر۴ـپایان تصدی = ۲۹ مرداد ۱۳۷۶
| وزیر۴ـحزب = حزب مؤتلفه اسلامی
| وزیر۴ـمنبع = <ref>{{یادکرد وب |نویسنده= |نشانی=http://ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=session&id=1854&Itemid=38 |عنوان=مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۴ جلسه ۱۹۹ |ناشر=[[کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی]] |نشانی بایگانی=https://web.archive.org/web/20160508090344/http://ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=session&id=1854&Itemid=38 |تاریخ بایگانی=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵}}</ref>
| وزیر۴ـمنبع = <ref name="ical2"/>
}}
{{جدول هیئت دولت
| وزیر۱ = [[عطاءالله مهاجرانی|سید عطاءالله مهاجرانی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۳۰ مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۱۲۱ مردادشهریور ۱۳۷۶
| وزیر۱ـحزب = حزب کارگزاران سازندگی
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="hashemi"/>
}}
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = [[سازمان امور اداری و استخدامی کشور|دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی]]
| وزیر۱ = [[سید منصور رضوی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۲۵ مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۲ = [[سید محمد میرمحمدی (زاده قم)|سید محمد میرمحمدی]]
| وزیر۲ـآغاز تصدی = ۲۷ بهمن ۱۳۷۲
| وزیر۲ـپایان تصدی = ۱۲۱ مردادشهریور ۱۳۷۶
| وزیر۲ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۲ـمنبع = <ref name="72-11-27"/>
| وزیر۱ = [[رضا امراللهی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۲۵ مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۱۲ مردادشهریور ۱۳۷۶
| وزیر۱ـحزب = حزب کارگزاران سازندگی
| وزیر۱ـمنبع =
| وزیر۲ = [[حمید میرزاده]]
| وزیر۲ـآغاز تصدی = ؟۱۳۷۳
| وزیر۲ـپایان تصدی = ۱۲۱ مردادشهریور ۱۳۷۶
| وزیر۲ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۲ـمنبع =
| وزیر۲ = [[سید مصطفی هاشمی‌طبا]]
| وزیر۲ـآغاز تصدی = ۲۷ بهمن ۱۳۷۲
| وزیر۲ـپایان تصدی = ۱۲۱ مردادشهریور ۱۳۷۶
| وزیر۲ـحزب = حزب کارگزاران سازندگی
| وزیر۲ـمنبع = <ref name="72-11-27"/>
| وزیر۱ = [[هادی منافی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۲۵ مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۱۲۱ مردادشهریور ۱۳۷۶
| وزیر۱ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۱ـمنبع =