باز کردن منو اصلی

تغییرات

| وزیر۲ = [[حسین مرعشی]]
| وزیر۲ـآغاز تصدی = ۲۷ بهمن ۱۳۷۲
| وزیر۲ـپایان تصدی = مرداد ۱۳۷۴؟۱۳۷۴
| وزیر۲ـحزب = حزب کارگزاران سازندگی
| وزیر۲ـمنبع = <ref name="aftabeyazd"/>
 
| وزیر۳ = [[محسن هاشمی رفسنجانی]]
| وزیر۳ـآغاز تصدی = مرداد۹ ۱۳۷۴خرداد ۱۳۷۵
| وزیر۳ـپایان تصدی = ۱۲ مرداد ۱۳۷۶
| وزیر۳ـحزب = حزب کارگزاران سازندگی
| وزیر۳ـمنبع = <ref>{{یادکرد وب |نشانی=https://www.rafsanjani.ir/records/خاطرات-روزانه-آیت-الله-هاشمی-سال-۱۳۷۵-کتاب-سردار-سازندگی-53 |عنوان=خاطرات روزانه آیت الله هاشمی / سال ۱۳۷۵/ کتاب سردار سازندگی - ۸ خرداد ۱۳۷۵ |ناشر=[[جام جم آنلاین]] |تاریخ= |تاریخ بازبینی=۳ خرداد ۱۳۹۸}}</ref>
| وزیر۳ـمنبع = <ref name="aftabeyazd"/>
}}
{{جدول هیئت دولت