باز کردن منو اصلی

تغییرات

== منابع ==
{{پانویس}}
{{نمایندگان تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در دوره دهم مجلس شورای اسلامی}}
 
{{جعبه آغازی}}
{{S-bef|قبل=[[مرتضی سرمدی]]}}
{{S-ttl|عنوان=معاون ارتباطات [[فهرست وزیران امور خارجه ایران|وزیر امور خارجه]]|سال‌ها=۱۳۷۶ – ؟}}
{{S-non|rows=2|reason=ادغام معاونت‌ها}}
{{S-bef|قبل=؟}}
{{S-ttl|عنوان=معاون کنسولی و امور مجلس [[فهرست وزیران امور خارجه ایران|وزیر امور خارجه]]|سال‌ها=۱۳۷۶ – ؟}}
{{S-bef|قبل=''خودش''|به عنوان=معاون ارتباطات}}
{{S-ttl|عنوان=معاون کنسولی، امور مجلس و ارتباطات [[فهرست وزیران امور خارجه ایران|وزیر امور خارجه]]|سال‌ها=؟ – ۱۳۸۳|ردیف‌ها=۲}}
{{S-aft|بعد=[[حمیدرضا آصفی]]|ردیف‌ها=۲}}
{{S-bef|قبل=''خودش''|به عنوان=معاون کنسولی و امور مجلس}}
{{جعبه پایانی}}
 
{{نمایندگان تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در دوره دهم مجلس شورای اسلامی}}
 
{{ترتیب‌پیش‌فرض:هادی نجف‌آبادی، محمدعلی}}