باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۵ ماه پیش
{{S-bef|قبل=[[مصطفی مرسلی]]}}
{{S-ttl|عنوان=معاون کنسولی و امور مجلس [[فهرست وزیران امور خارجه ایران|وزیر امور خارجه]]|سال‌ها=۱۳۷۶ – ؟}}
{{S-non|rows=2|reason=ادغام معاونت‌ها}}
{{S-bef|قبل=[[مرتضی سرمدی]]}}
{{S-ttl|عنوان=معاون ارتباطات [[فهرست وزیران امور خارجه ایران|وزیر امور خارجه]]|سال‌ها=۱۳۷۶ – ؟}}
{{S-non|rows=2|reason=ادغام معاونت‌ها}}
{{S-bef|قبل=''خودش''|به عنوان=معاون ارتباطات}}
{{S-ttl|عنوان=معاون کنسولی، امور مجلس و ارتباطات [[فهرست وزیران امور خارجه ایران|وزیر امور خارجه]]|سال‌ها=؟ – ۱۳۸۳|ردیف‌ها=۲}}