تفاوت میان نسخه‌های «اقوام ساکن ایران»

جز
ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
جز (ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
▪[[پارس]]
 
▪[[لک]]( [[ کرد و لر پیکره ای از قوم لک هستند ]] )
▪[[طبری]]([[مردم مازندرانی]])
 
★[[غیر آریایی]]
 
▪[[عرب|عرب]]
 
▪[[ترک|ترک]]
 
▪[[ارمنی‌ارمنی]]
 
▪[[آشوری]]
 
== اقلیت‌های دینی ==
▪[[اسلام]] (شیعه،اهلشیعه، اهل سنت)
 
▪[[اسلام]](شیعه،اهل سنت)
 
▪[[زرتشتیان]]
▪[[مندائیان]]
 
▪[[مسیحیان]]([[ارمنیان]]، [[گرجیان]]، [[آشوریان]]، [[کلدانیان]]، [[چرکسی|چرکسیان]])
 
▪[[لک هالک‌ها]]([[یارسان]]، [[ایزدیان]])
 
▪[[بهائیان]]