تفاوت میان نسخه‌های «دریاچه الندان»

اصلاح بخش آغازین
(اصلاح بخش آغازین)
{{Infobox lake
| lake_name = آبنداندریاچه پله ازنیالندان
| image_lake = Daryache-alandan01.JPG
| caption_lake = نمایی از دریاچه در فصل بهار
| coords = {{Coord|36|13|29|N|53|27|34|E|type:waterbody_region:IR_dim=220m|display=inline,title}}
| outflow = ندارد
| inflow = از روستای [[ازنیالندان]]
| area = ۳۰۰۰۰ متر مربع
| depth =
| cities = [[شهرستان ساری]]
| reference =
|name=}}
'''دریاچه الندان''' یا آبندان پله ازنیبا کهمساحت افرادی۱۷ به[[هکتار]] اشتباهکه آندر راهنگام دریاچهبارندگی الندانبه می۳۰ نامندهکتار این دریاچهمی‌رسد در  روستای [[ازنیالندان]] از توابع [[بخش چهاردانگه (ساری)|بخش چهاردانگه شهرستانچهاردانگه‌ی]] ساری قرار دارد و نام خود را از این روستا گرفته است. و با مساحت ۱۷ [[هکتارشهرستان ساری]] کهواقع در هنگام بارندگی به ۳۰ هکتار می‌رسدمی‌باشد. این اثر طبیعی با قدمت [[کواترنری]] به شماره ۲۶۳، ۲۳ آبان ماه ۹۴ در [[فهرست آثار ملی]] ثبت شد.
 
آب این آب بنداندریاچه فقط از طریق نزولات آسمانی تأمین می‌شود و هیچ رودخانه‌ای به سمت آن جریان ندارد. در واقع نحوهٔ قرارگیری و نوع خاک آن باعث شده است در اثر بارش اندکی، همهٔ آب‌های حاصل از بارش (باران یا برف) به سمت آن جریان پیدا کند. نیز نفوذ ناپذیری خاک دریاچه، میزان ماندگاری آب را در این دریاچه افزایش می‌دهد.
 
فاصلهٔ تقریبی این دریاچه از شهر [[ساری]] ۷۰ کیلومتر و در مسیر جادهٔ [[ساری]]-[[سمنان]] می‌باشد که در بلندای ۱۳۰۰ متری از [[سطح آب‌های آزاد|تراز دریا]] قرار دارد. پیرامون دریاچه را جنگل‌های پهن‌برگ فرا گرفته که در بهار رویشگاه گل [[بنفشه]] و الزی (پیازچهٔ وحشی) و گونه‌های سبزی‌های خوش رایحه و داروئی می‌باشد. در تابستان رودخانه‌ای که در آن‌سوی دریاچه روانست آبی گوارا برای نوشیدن تأمین می‌کند. در پائیز درختچه‌های ازگیل و ولیک و تلکا محصول می‌دهند. در فصل زمستان محل سکونت اردک‌های وحشی می‌باشد و سال‌های اخیر با رهاسازی ماهی در این دریاچه کاربردهای آن افزایش پیدا کرده است.