تفاوت میان نسخه‌های «حرکت‌گذاری»

بدون خلاصه ویرایش
(به نسخهٔ 25808677 ویرایش Editor-1 برگردانده شد. (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
* [[تنوین]] (ـــً، ـــٍ، ـــٌ)
* [[تشدید (حرکت)|تشدید]] (ـــّ)
* کسره و فتحه و ضمه (به فارسی: زیر و زبَر و پیش) (ـــِـ، ـــَـ، ـــُـ)
* (ـــٰـ) نشان‌دهندهٔ آوای الف کشیده
* آ، مَدّک (نشان‌دهندهٔ کشیدگی)
۸۶

ویرایش