تفاوت میان نسخه‌های «حرکت‌گذاری»

بدون خلاصه ویرایش
* [[تشدید (حرکت)|تشدید]] (ـــّ)
* کسره و فتحه و ضمه (ـــِـ، ـــَـ، ـــُـ)
* (ـــٰـ) نشان‌دهندهٔالف آوای الفمقصوره کشیده
* آ، مَدّک (نشان‌دهندهٔ کشیدگی)
* [[سکون]] (ـــْ)
۸۶

ویرایش