باز کردن منو اصلی

تغییرات

افزودن مطلب
| تحصیلات = [[لیسانس]] [[طراحی صحنه]] و [[لباس]]
| همسر = [[رامبد جوان]] (۱۳۹۵–اکنون)
| فرزندان =دختر است ولی به دنیا نیامده
 
| تأثیرات =
| تأثیرپذیرفته =
کاربر گمنام