تفاوت میان نسخه‌های «ویشکا آسایش»

| [[پرده نشین]] || [[بهروز شعیبی]] || هدی ||۱۳۹۳
|-
| [[مختارنامه (مجموعه تلویزیونی)|مختارنامه]] || [[داوود میر باقریمیرباقری]] || جعده ||۱۳۸۹
|-
| [[نردبام آسمان]] || [[محمد حسین لطیفی]] || زبیده||۱۳۸۸
|-
| [[معصومیت از دست رفته]] || [[داوود میر باقریمیرباقری]] ||طراح صحنه ||۱۳۸۱
|-
| [[امام علی (مجموعه تلویزیونی)|امام علی]] || [[داوود میر باقری]] ||[[قطام]]||۱۳۷۵