تفاوت میان نسخه‌های «گوئن استفانی»

اضافه کردن شریک زندگی
(افزودن مطلب)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(اضافه کردن شریک زندگی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
| مدت = ۱۹۸۶–اکنون
|هنرمندان همکار
شریک زندگی =گوین رزدیل2015رزدیل ٢٠٠٢_٢٠١۶
|تحصیلات =
|دانشگاه =
|شاگرد =
۷

ویرایش