تفاوت میان نسخه‌های «پاپ اوربان دوم»

بدون خلاصه ویرایش
== لشکر عوام الناس ==
این لشکر به دستور پاپ همراه با پی یر لرمیت به طرف اورشلیم حرکت کردند.آنها از مجارستان گذشته و وارد قسطنطنیه شدند.در بین را او بسیاری از ولگردان و راهزنان را به لشکر خود اضافه کرد.الکسیوس کومنه پادشاه بیزانس پی یر لرمیت را به خوبی پذیرفت و نأمین آذوقه ی افرادش رابه عهده گرفت.پادشاه بیزانس لشکریان صلیبی را در اردوگاهی در بیرون از شهر جای داد.اما در آنجا عاملان مشکوکی دست به تاراج و چپاول زدند.الکسیوس چون موقع را در خطر دید همه را به قلعه ای در نزدیکی سلجوقیان و یونان فرستاد.اما شور و شوق صلیبیون نگذاشت آنها در قلعه بمانند.آنها از قلعه خارج و به طرف سلجوقیان به را افتادند.لشکری منظم از سلجوقیان به آنها برخورد و صلیبیون نا منظم را نابود کردند. >
== منابع ==
{{کتاب رنه گروسه دریافت شده در 28 می 2019}}
۶۹

ویرایش