تفاوت میان نسخه‌های «مصطلح‌الحدیث»

جز
تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹)
جز (تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹))
 
 
 
خبر[[مسند]]: خبری که سلسه سند آن تا معصوم مشخص باشد.<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://madras.ehtejaj.com/1395/09/16/%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-03/ |عنوان= رجال و درایه جلسه ۲ | ناشر =سایت رسمی علامه شیخ [[علی ریاحی نبی]]، مؤسسه حکمت اسلامی احتجاج |تاریخ =۱۳۹۵/۵/۱۰ مرداد ۱۳۹۵ |تاریخ بازبینی=}}</ref>
 
=== متصل ===
===معلق===
 
خبر [[معلق]]:خبری که از ابتدای سند آن نام یک یا چند نفر افتاده باشد.<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://madras.ehtejaj.com/1395/09/16/%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-03/|عنوان= رجال و درایه جلسه۲| ناشر =سایت رسمی علامه شیخ [[علی ریاحی نبی]]، مؤسسه حکمت اسلامی احتجاج |تاریخ =۱۳۹۵/۵/۱۰ مرداد ۱۳۹۵ |تاریخ بازبینی=}}</ref>
 
===مضمره===
 
خبرمضمره : خبری که در آن نام معصومه نیامده باشد از کنیه و القاب هم استفاده نشده باشد.بلکه از ضمیری که استفاده شده یا از محتوای کلام بتوان فهمید منظور کلام معصوم بود است.<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://madras.ehtejaj.com/1395/09/16/%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-03/ |عنوان= رجال و درایه جلسه ۲| ناشر =سایت رسمی علامه شیخ [[علی ریاحی نبی]]، مؤسسه حکمت اسلامی احتجاج |تاریخ =۱۳۹۵/۵/۱۰ مرداد ۱۳۹۵ |تاریخ بازبینی=}}</ref>