تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال آستریا وین»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|الگوی شلوارک۱ =
|الگوی جوراب۱ =
|دست چپ۱ = 400083A0472
|بدن۱ = FFFFFF3A0472
|دست راست۱ = 400083A0472
|شلوارک۱ = 400083A0472
|جوراب۱ = 400083A0472
|الگوی دست چپ۲ =
|الگوی بدن۲ = _austriawien1617a
کاربر ناشناس