تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال دینامو بخارست»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|الگوی دست راست۱ = _dinamobucuresti1819h
|الگوی شلوارک۱ = _stripes_cut_white
|الگوی جوراب۱ = _nike_2010_white_whitetop
|دست چپ۱ = E20E0E
|بدن۱ = E20E0E
|دست راست۱ = E20E0E
|شلوارک۱ = E20E0E
|جوراب۱ = E20E0Eec0610
|الگوی دست چپ۲ = _dinamobucuresti1819a
|الگوی بدن۲ = _dinamobucuresti1819a
کاربر ناشناس