تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال دینامو بخارست»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|الگوی دست راست۲ =_dinamobucuresti1819a
|الگوی شلوارک۲ = _stripes_cut_on_white
|الگوی جوراب۱ جوراب۲ = _nike_2010_on_white
|دست چپ۲ = FFFFFF
|بدن۲ = E20E0E
کاربر ناشناس