تفاوت میان نسخه‌های «جریان الکتریکی»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
در یک مدار الکتریکی ساده باتری نقش منبع را دارد و به هر الکترونی که از خود عبور می‌دهد به اندازه [[اختلاف پتانسیل الکتریکی|اختلاف پتانسیل]] دو سر که با واحد ولت اندازه‌گیری می‌شود انرژی وارد می‌کند. الکترون‌ها با انرژی در حرکت اند اما در هنگام عبور از رسانا اتم‌های آن‌ نوساناتی دارند و جلوی حرکت الکترون‌ها از خود مقاومت نشان می‌دهند و الکترون‌ها در هنگام عبور از این اتم‌ها مقداری از انرژی خود را از دست می‌دهند. این انرژی به صورت گرما هدر می‌رود.
نسبت بار عبوری به زمان عبور بار را شدّت جریان گویند.
آن را باIنمایش داده واحدش آمپر(A)نام دارد.
تذکّر:علی رغم اطّلاعات فوق و در حلّ مسائل مربوط به مدارها،جهت جریان در مدار را جهت حرکت پروتونها در نظر می گیرند.
بدین ترتیب جریان الکتریکی همیشه از پایانهء بلند تر پیل به سمت پایانهء کوچکتر است.
 
== منابع ==