شورای ملی آذربایجان: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:
جز (ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
[[پرونده:Оглашение Декларации независимости. Тифлис 1918, 28 мая.jpg|بندانگشتی|چپ|۲50px|اعلام استقلال [[جمهوری دمکراتیک آذربایجان]] توسط شورای ملی آذربایجان. ۲۸ مه ۱۹۱۸، [[تفلیس]]]]
'''شورای ملی جمهوری دمکراتیک آذربایجان''' (به ترکی آذربایجانی: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Milli Şurası) رکن اصلی نهاد قانون‌گذاری در [[جمهوری دمکراتیک آذربایجان]] بود، که ابتدا از ۲۷ ماه مه تا ۱۷ ژوئن سال ۱۹۱۸ و سپس در فاصله زمانی ۱۶ نوامبر تا ۳ دسامبر ۱۹۱۸ فعالیت داشت.<ref>[https://525.az/site/?name=xeberprint&kecid=1&news_id=24919 Seymdən Parlemana- M.Ə.Rəsulzadə. 525.az]</ref>
 
== کارهای اولیه ==
پس از [[انقلاب فوریه]] مانند بسیاری از اقلیت هایاقلیت‌های قومی [[امپراتوری روسیه]] که در حال افول بود، [[مردم آذری|آذربایجانی]] ها‌ها نیز اقدام به راه اندازی جنبش هاییجنبش‌هایی با هدف استقلال سیاسی از روسیه کردند. بعد در ولایات و مناطقی که در آن آذری هاآذری‌ها جمعیت قابل توجهی را داشتند، شوراهای ملی [[مسلمان]]ان را تشکیل دادند. در تاریخ ۲۷ مارس ۱۹۱۷، نمایندگان شوراهای ملی مسلمانان دورم هم گرد آمدند تا کمیته اجرایی موقت آن شورا را دایر نمایند. [[محمدحسن حاجینسکی]] به ریاست این کمیته که شامل اعضایی چون [[محمدامین رسول‌زاده]]، [[علیمردان توپچوباشوف]]، [[فتحعلی‌خان خویسکی]] و سایر بنیانگذاران جمهوری دمکراتیک آذربایجان بود، انتخاب شد. پس از [[انقلاب اکتبر]]، [[قفقاز جنوبی]] از سیطره امپراتوری روسیه خارج شد.<ref>[http://azerbaijans.com/content_359_en.html Democratic Republic of Azerbaijan. azerbaijans.com]</ref>
از این رو، «اداره کارپردازی و خواربار ارتش قفقاز جنوبی» که در شهر [[تفلیس]] تاسیستأسیس شده بود، استقلال [[جمهوری فدرال دموکراتیک قفقاز جنوبی]] را رسمارسماً اعلام کرد. آذربایجانی هاآذربایجانی‌ها با ۴۴ عضو، تحت ریاست محمد امین رسول‌زاده بزرگ ترینبزرگ‌ترین [[فراکسیون]] را به تاسیستأسیس رساندند. این ۴۴ نماینده از احزاب و ائتلاف هایائتلاف‌های مختلفی چون [[مساوات (حزب)|مساوات]] و دمکرات های بیدمکرات‌های طرف،بی‌طرف، «ائتلاف سوسیالیستی اسلامی»، «اتحاد مسلمانان» و «حزب سوسیالیستی دمکرات اسلامی» دورهم جمع شده بودند.
 
== تاسیستأسیس ==
[[پرونده:Azərbaycan Milli Şurası.png|بندانگشتی|جپ|۲50px|قطعه‌ای از یکی از صورت جلسه‌های اجلاس‌های شورای ملی جمهوری دمکراتیک جمهوری آذربایجان. سال ۱۹۱۸]]
هنگامی که [[وقایع مارس]] رخ داد، کمیته اجرایی موقت متفرق و علیمردان توپچوباشوف، رئیس وقت آن بازداشت شد. بعد از آنکه [[اینتلیجنتسیا]]ی آذربایجانی از شهر [[باکو]] اخراج شد. پس از این اتفاقات تفلیس به مقر جنبش ملی آذربایجان تبدیل گشت. بعد از سقوط جمهوری فدرال دموکراتیک قفقاز جنوبی در ۲۶ ماه مه سال ۱۹۱۸ و انحلال ادارات دولتی آن، فراکسیون آذربایجانیان به شورای ملی آذربایجان تغییر نام داد. این شورا پس از مدتی نه چندان دور، وظایف پارلمانی را به عهده گرفت و در ۲۸ مه سال ۱۹۱۸، اعلام استقلال جمهوری دمکراتیک آذربایجان را نمود. در ۱۶ ژوئن همان سال، شورای ملی آذربایجان به [[گنجه]] نقل مکان و آن را به عنوان پایتخت موقت این دولت تازه تاسیستأسیس تا زمان انحلال اداره «۲۶ کمیسر باکو» تعیین کرد.<ref>[http://mfa.gov.az/content/544 Tarix. mfa.gov.az]</ref>
 
== اعضای شورای ملی آذربایجان ==
۱.# [[محمدامین رسول‌زاده]]
# [[علیمردان توپچوباشوف]]
 
# [[فتحعلی‌خان خویسکی]]
۲. [[علیمردان توپچوباشوف]]
# [[نصیب بیگ یوسف بیگلی]]
 
# [[ممدیوسف جعفراف]]
۳. [[فتحعلی‌خان خویسکی]]
# [[حسن بیگ آقایف]]
 
# [[خسروبیگ سلطانف]]
۴. [[نصیب بیگ یوسف بیگلی]]
# موسی‌بیگ رفیع‌اف
 
# [[محمدحسن حاجینسکی]]
۵. [[ممدیوسف جعفراف]]
# [[نریمان‌بیگ نریمان‌بیگ‌اف]]
 
# میرهدایت سیدف
۶. [[حسن بیگ آقایف]]
# [[خلیل خاص‌محمدف]]
 
# احمد محمدبیگ‌ف
۷. [[خسروبیگ سلطانف]]
# [[اصلان‌بیگ گارداشف]]
 
# شفیع‌بیگ رستم‌بیگ‌اف
۸. موسی‌بیگ رفیع‌اف
# حوادبیگ ملیک- یگان‌بیگ‌آف
 
# مصطفی محمودف
۹. [[محمدحسن حاجینسکی]]
# مهدی‌بیگ حاجیبابایف
 
# حاج سلیم آخوندزاده
۱۰. [[نریمان‌بیگ نریمان‌بیگ‌اف]]
# مهدی‌بیگ حاجینسکی
 
# خدادادبیگ مالک اصلانف
۱۱. میرهدایت سیدف
# موسیب‌بیگ اخیجانف
 
# لطف‌علی‌بیگ بهبودف
۱۲. [[خلیل خاص‌محمدف]]
# فریدون‌بیگ کچرلی
 
# ابراهیم وکیلف
۱۳. احمد محمدبیگ‌ف
# حمیدبیگ شاهتاختینیسکی
 
# رحیم‌بیگ وکیلف
۱۴. [[اصلان‌بیگ گارداشف]]
# علی‌اصگربیگ محمودف
 
# یوسف افندی‌زاده
۱۵. شفیع‌بیگ رستم‌بیگ‌اف
# میرزا جلال یوسف‌زاده
 
# محمدرضا وکیلف
۱۶. حوادبیگ ملیک- یگان‌بیگ‌آف
# اسلام‌بیگ قبولف
 
# صمدآقا آقامالی‌اوغلو
۱۷. مصطفی محمودف
# اکبرآقا شیخ‌الاسلامف
 
# ابراهیم ابیلف
۱۸. مهدی‌بیگ حاجیبابایف
# جعفر آخوندف
 
# میریعقوب میرمهدی‌زاده
۲۰. حاج سلیم آخوندزاده
# هیبتقولی محمدبیگ‌لی
 
# سلطان مجید غنی‌اف
۲۱. مهدی‌بیگ حاجینسکی
# ابراهیم‌بیگ حیدرف
 
# علی‌خان گانتمیر
۲۲. خدادادبیگ مالک اصلانف
# اصلان‌بیگ صفی‌کوردسکی
 
# احمدبیگ پپینف
۲۳. موسیب‌بیگ اخیجانف
# باقر رضایف
 
# جاموبیگ حاجینسکی
۲۴. لطف‌علی‌بیگ بهبودف
# محرم محرمف<ref>[http://axc.preslib.az/az Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti.Azərbaycan Milli Şurasının tərkibi]</ref>
 
== منابع ==
۲۵. فریدون‌بیگ کچرلی
 
۲۶. ابراهیم وکیلف
 
۲۷. حمیدبیگ شاهتاختینیسکی
 
۲۸. رحیم‌بیگ وکیلف
 
۲۹. علی‌اصگربیگ محمودف
 
۳۰. یوسف افندی‌زاده
 
۳۱. میرزا جلال یوسف‌زاده
 
۳۲. محمدرضا وکیلف
 
۳۳. اسلام‌بیگ قبولف
 
۳۴. صمدآقا آقامالی‌اوغلو
 
۳۵. اکبرآقا شیخ‌الاسلامف
 
۳۶. ابراهیم ابیلف
 
۳۷. جعفر آخوندف
 
۳۸. میریعقوب میرمهدی‌زاده
 
۳۹. هیبتقولی محمدبیگ‌لی
 
۴۰. سلطان مجید غنی‌اف
 
۴۱. ابراهیم‌بیگ حیدرف
 
۴۲. علی‌خان گانتمیر
 
۴۳. اصلان‌بیگ صفی‌کوردسکی
 
۴۴. احمدبیگ پپینف
 
۴۵. باقر رضایف
 
۴۶. جاموبیگ حاجینسکی
 
۴۷. محرم محرمف <ref>[http://axc.preslib.az/az Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti.Azərbaycan Milli Şurasının tərkibi]</ref>
 
== منابع==
 
[[رده:بنیان‌گذاری‌های ۱۹۱۸ (میلادی) در جمهوری آذربایجان]]
[[رده:انحلال‌های ۱۹۱۸ (میلادی)]]