باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|رشدجمعیت=
|تراکم‌جمعیت=
|زبان= بلوچی
|زبان= [[فارسی]] (مکرانی و جدگالی و سیستانی)
|مذهب= شیعهاهل و تسننسنت
|مساحت= ۲۴۷۲۹ کیلومتر مربع
|ارتفاع=
۳۳۰

ویرایش