تفاوت میان نسخه‌های «قلعه رستم»

۱۹۷ بایت اضافه‌شده ،  ۲ سال پیش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
== تاریخچه ==
این قلعه بزرگ‌ترین قلعه دوران صفوی و مربوط به خوانین سیستانی در زمانبلوچ صفویانایل بودهرئیس استهاست که حکومت مناطقی دستشان بود حدود سیصد سال پیش بخاطر یک وصلتی با عناوینسربندی رئیس‌رستم(شاهها رستمکه رئیسی)منجر وبه رئیس‌بهمنکشتار و... درجنگ منطقهشد حوض‌دارمجبور حکومتبه میکردند.مهاجرت از این منطقه و عظمترفتن آنبه جنبهشهر افسانه‌ایجالق داشتهسراوان وشدن.قلعه انتسابمچی(نخل آنخرما)یا بهقلعه نامرستم آورترینیادگار شخصیترئیسی ها در [[سیستان]] یعنیفعلی است،شاه منصور،رئیس خسرو،رئیس چاری،رئیس پیروزشاه و رئیس جمال و رئیس عارف و رئیس [[رستم]] درحاکمان [[شاهنامه]]این است.طایفه اند در مجموع حدود ۱۵ تپه مربوط به دوران [[پیش از تاریخ]] نیز در این نواحی وجود دارد. باستان شناسان تعدادی سکه نقره مربوط به [[پوراندخت]] ملکه [[ساسانی]] در این منطقه کشف کرده‌اند.
 
این آثار به علت پرت بودن از جاده اصلی مورد توجه گردشگران و مردم منطقه نشده لذا به علت عدم آگاهی مسافران مورد توجه تعداد اندکی از گردشگران قرار می‌گیرد. این قلعه به علت نبود اعتبارات مالی و منابع انسانی، سیر فرسایشی را طی می نماید و حفاری‌های غیرمجاز در این قلعه باعث سرعت بخشیدن به تخریب این بنای عظیم تاریخی شده است.
۶۴

ویرایش