تفاوت میان نسخه‌های «نامه اول به تیموتاوس»

جز
←‏تقسیم‌بندی کلّی: اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی
جز (←‏تقسیم‌بندی کلّی: اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی)
۱ - مقدمه (۱:۱-۲)
۲ - تعالیمی پیرامون کلیسا و رهبرانش (۱:۳ تا ۳:۱۶)
۳ - رهنمودهایی به تیموتائوس درخصوصدر خصوص کار و خدمتش (۴:۱ تا ۶:۲۱)
 
== منابع ==
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش