باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
{{تاریخ تولد و سن}}
| زمینه فعالیت = [[سینما]]، [[تلویزیون]] و [[تئاتر]]
| ملیت = [[ایرانی‌ها|ایرانی]]
| تاریخ تولد = ۲۲{{تاریخ دیتولد ۱۳۶۱و ({{سن|۱۳۶۱|۱۰|۲۲|از تاریخگاه‌شمار=خورشیدی}})
| محل تولد = [[تهران]]، [[ایران]]
| والدین = حسن جواهریان{{مدرک}}{{سخ}}پروانه امیری{{مدرک}}