تفاوت میان نسخه‌های «باسل اسد»

بدون خلاصه ویرایش
پس از مرگ او، مغازه ها، مدارس و ادارات دولتی در سوریه سه روز بسته شد و هتل های لوکس فروش الکل را به احترام او متوقف کردند. به او لقب "شهید کشور، شهید ملت و الگو جوانان" داده شد.
تعداد زیادی از خیابان ها و کوچه ها به نام او نامگذاری شد. مجموعه فرهنگی ورزشی بین المللی، بیمارستان های مختلف، باشگاه های ورزشی و یک آکادمی نظامی به نام او نامگذاری شد. فرودگاه بین المللی لاذقیه پس از درگذشت او فرودگاه بین المللی باسل اسد نامگذاری شد. مجسمه او در چندین شهر سوریه نصب شد و حتی پس از مرگ وی اغلب در تابلوهای تبلیغاتی با پدر و برادرش تصویر می شود.
 
 
 
 
۸۶

ویرایش