باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
| {{کوچک|''سرپرست''}}
|style="background:{{کنشگر سیاسی مستقل/meta/color}};"|
| [[سید امیرمنصور برقعی]]
| ۲۷ تیر ۱۳۸۶
| ۲۹ مهر ۱۳۸۶