تفاوت میان نسخه‌های «راما قویدل»

جز
{{تاریخ تولد و سن}}
جز ({{تاریخ تولد و سن}})
| اندازه تصویر =
|توضیح تصویر =
| تاریخ تولد = ۲{{تاریخ فروردینتولد ۱۳۵۵و ({{سن|۱۳۵۵|۱|۲|از تاریخگاه‌شمار=خورشیدی}})
| محل تولد = تهران
| تاریخ مرگ =