تفاوت میان نسخه‌های «سوپر جام فوتبال ایران»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
# قهرمان [[لیگ برتر فوتبال ایران|لیگ برتر]]
# قهرمان [[جام حذفی فوتبال ایران|جام حذفی]]
در صورتی که قهرمان لیگ برتر و جام حذفی یک تیم باشد، نایب‌قهرمان جاملیگ حذفیبرتر به عنوان تیمنماینده دوملیگ وبرتر نمایندهبه مصاف قهرمان جام حذفی انتخاببه عنوان نماینده جام حذفی می‌شودمی‌رود.
 
== قوانین مسابقه ==
۱۸۲

ویرایش