باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| فدراسیون = اتحادیه فدراسیون فوتبال آذربایجان
| کنفدراسیون = [[یوفا]]
| سرمربی = [[رابرتنیکولا پروسینچکییورچویچ]]
| دستیار = [[گوردون سیپریچ]]، [[محمود قربانوف]]
| کاپیتان = [[راشد صادقوف]]
| بیشترین بازی ملی = [[راشد صادقوف]] (۹۷ بازی)