تفاوت میان نسخه‌های «جرم مولکولی»

این سطح از خرابکاری جنایت است
(این سطح از خرابکاری جنایت است)
{{بدون منبع}}
'''جرم مولکولی'''{{انگلیسی|molecular mass}} جرم یک ملوکول را می‌گویند و در واحد اتمیک جرم بر اساس واحد یو یا دا (u or Da) سنجیده می‌شود<ref name="SI">{{SIbrochure8th|page=126}}</ref>. ملوکول‌های یک عنصر واحد ممکن است جرم ملوکولی متفاوتی داشته باشند چون ایزوتوپ‌های آن‌ها متفاوت است.
'''رجم مولکولی'''{{انگلیسی|molecular mass}} است.به مقدار جرم ۶/۰۲۲۰۵ ضرب در ۱۰ به توان ۲۳ اتم(عدد آووگادرو)جرم مولکولی(یا اتمی) می‌گویند.یعنی:
عدد آووگادرو=۶/۰۲۲۰۵×10<sup>23</sup>
 
<br />
اگر مقداری از یک [[ماده]] به جرم m و مقدار مول n در اختیار داشته باشیم با تقسیم m بر n می‌توان [[جرم مولکولی]] آن ماده(M) را بدست آورد.به عبارت دیگر: m÷n=M به طور کلی [[عدد جرمی]] به معنای به طور مثال اگر 1 گرم از یک هیدرژن برداریم می شود برابر اوووگادرو
 
در جدول زیر [[جرم اتمی]] میانگین ۲۰ اتم آورده شده:
{| class="wikitable"
|-
! نام اتم !! نماد !! جرم اتمی میانگین
|-
| هیدروژن || H || 1
|-
| لیتیم|| Li || 7
|-
| سدیم || Na ||23
|-
| پتاسیم || K || 39
|-
| منیزیم || Mg || 24
|-
| کلسیم || Ca || 40
|-
| منگنز || Mn || 55
|-
| آهن || Fe || 56
|-
| نقره || Ag || 108
|-
| روی || Zn || 65
|-
| کادمیم ||Cd|| 112
|-
| آلومینیم || Al || 27
|-
| کربن || C || 12
|-
| سرب || Pb || 207
|-
| نیتروژن ||ا N || 14
|-
| فسفر || P|| 31
|-
| اکسیژن || O || 16
|-
| کلر || Cl ||35.5
|-
| ید || I || 127
|-
| هلیم || He || 4
|}
 
== منابع ==