تفاوت میان نسخه‌های «جرم مولکولی»

بدون خلاصه ویرایش
(این سطح از خرابکاری جنایت است)
{{بدون منبع}}
'''جرم مولکولی'''{{انگلیسی|molecular mass}} جرم یک ملوکول را می‌گویند و در واحد اتمیک جرم بر اساس واحد یو یا دا (u or Da) سنجیده می‌شود<ref name="SI">{{SIbrochure8th|page=126}}</ref>. ملوکول‌های یک عنصرترکیب واحد ممکن است جرم ملوکولی متفاوتی داشته باشند چون ایزوتوپ‌های آن‌ها متفاوت است.
 
<br />