درخت (نظریه گراف): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
←‏تعاریف: اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی
جز (اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی)
جز (←‏تعاریف: اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی)
درخت یک گراف ساده بدون جهت است که در یکی ار شروط معادل زیر صدق کند:
* G متصل است و دور ندارد.
* G هیج مداری ندارد و اگر یک یال به آن اضافه شود یک مدار ساده در آن بوجودبه وجود می‌آید.
* G متصل است و اگر یک یال آن حذف شود دیگر متصل نیست.
* هر دو رأس در G با یک مسیر سادهٔ یکتا به هم وصل می‌شوند.
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش