عباس رضوی: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
او مدرک مربیگری خود را در سن 26 سالگی دریافت کرد. سپس وی چندین باشگاه ایرانی عقاب فدراسیون فوتبال، بارگ شیراز، فدراسیون مرکزی، مربیگری کرد. Aboomoslem و Esteghlal FC در طول 1960s و 1970s.
 
در طول دهه 1980، او با توسعه جوانان فوتبال درگیر شد و عمدتا در سطوح U16 و U20 با تیم های جوان ملی ایران و Vasas SC کار میکرد. او به عنوان مربی دستیار، با چندین مربی مشهور مانند رودلف ایلووفسکی، کلامان ماذلی، حشمت مهاجرانی کار کرده است. او در سالهای دههیدهه 90 به عنوان مربی سرمربی حاضر شد و چندین باشگاه در بخش اول و دوم سوئد و اخیرا یک طلسمدوره کوتاه با Rahahan F.C. پشت در سال 2006.
 
== منابع ==
کاربر ناشناس