عباس رضوی: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 
 
او مدرک مربیگری خود را در سن 26 سالگی دریافت کرد. سپس وی چندین باشگاه ایرانی عقابمانند فدراسیون فوتبال، بارگبرق شیراز، فدراسیون مرکزی، مربیگری کرد. Aboomoslem و Esteghlal FC در طولدهه 1960sپنجاه ومربیگری 1970sکرد.
 
در طول دهه 1980، او با توسعه جوانان فوتبال درگیر شد و عمدتا در سطوح U16 و U20 با تیم های جوان ملی ایران و Vasas SC کار میکرد. او به عنوان مربی دستیار، با چندین مربی مشهور مانند رودلف ایلووفسکی، کلامان ماذلی، حشمت مهاجرانی کار کرده است. او در سالهای دهه 90 به عنوان مربی سرمربی حاضر شد و چندین باشگاه در بخش اول و دوم سوئد و اخیرا یک دوره کوتاه با Rahahan F.C در سال 2006.
کاربر ناشناس