تفاوت میان نسخه‌های «قانون اساسی مشروطه»

جز
←‏متمم قانون اساسی مشروطه: اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی
جز (اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی)
جز (←‏متمم قانون اساسی مشروطه: اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی)
اصل هشتاد و چهارم: مقرری اعضای محاکم عدلیه به موجب قانون معین خواهد شد.
 
اصل هشتاد و پنجم: رؤسای محاکم عدلیه نمی‌توانند قبول خدمات موظفه دولتی را بنمایند مگر این که آن خدمت را مجانا برعهدهبر عهده گیرند و مخالف قانون هم نباشد.
 
اصل هشتاد و ششم: در هر کرسی ایالتی یک محکمه استیناف برای امور عدلیه مقرر خواهد شد به ترتیبی که در قوانین عدلیه مصرح است.
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش