تفاوت میان نسخه‌های «دینامیک»

۱۵ بایت اضافه‌شده ،  ۲ سال پیش
جز
اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
جز (اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی)
 
== دید کلی ==
در حالت کلی حرکت یک ذره از دو دیدگاه مختلف می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد به بیان دیگر می‌توان گفت، بطوربه‌طور کلی دینامیک که در آن حرکت اجسام مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد، شامل دو قسمت سینماتیک و سینتیک است. در بخش سینماتیک از علت حرکت بحثی به میان نمی‌آید و حرکت بدون توجه به عامل ایجادکننده آن بررسی می‌شود؛ بنابراین در [[سینماتیک]] حرکت بحث بیشتر جنبه هندسی دارد.
 
اما در سینتیک علتهای حرکت مورد توجه قرار می‌گیرند. یعنی هر ذره یا جسم همواره در ارتباط با محیط اطراف خود و متأثر از آن‌ها فرض می‌شود محیط اطراف حرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به عنوان مثال فرض کنید، جسمی با جرم معین بر روی یک سطح افقی در حال لغزش است. در این مثال سطح افقی به عنوان یکی از محیطهای اطراف جسم با اعمال نیروی اصطکاک در مقابل حرکت جسم مقاومت می‌کند.
 
== قوانین حرکت ==
در قلمرو [[مکانیک کلاسیک]]، یعنی در سرعتهای کوچکتر از [[سرعت نور]] حرکت اجسام مختلف بر اساس [[قوانین حرکت نیوتن]] بطوربه‌طور کامل قابل تشریح است. این قوانین عبارتند از:
 
== قانون اول نیوتن ==
هرگاه بر جسمی نیرو وارد نشود جسم اگر ساکن باشد همچنان ساکن می‌ماند و اگر دارای حرکت باشد به حرکت خود با سرعت ثابت ادامه می‌دهد.
اگر برآیندهای نیروهای وارد برجسمی صفرباشد اندازهءاندازهٔ حرکتش ثابت می ماندمی‌ماند.
ولی درمورددر مورد ممان اینرسی اگر برآیندنیروهای وارد برجسمی صفر باشد ممکن است اندازاهءاندازاهٔ حرکت دورانیش صفر نباشد.
 
== قانون دوم نیوتن ==
این قانون به صورتهای مختلف بیان می‌شود که یکی از آن‌ها بر اساس تعریف [[اندازه حرکت]] خطی و دیگری برای تعریف شتاب حرکت می‌باشد. در حالت اول چنین گفته می‌شود که میزان تغییر اندازه حرکت خطی یک جسم، با نیروی وارد بر آن متناسب و هم جهت می‌باشد. اما بر اساس تعریف شتاب گفته می‌شود که هر گاه بر جسمی نیرویی وارد شود جسم در راستای آن نیرو، شتاب می‌گیرد که با اندازه آن نیرو متناسب است.
اگر برآیندنیروهای وارد برجسمی صفر نباشد اند ازاء حرکتش تغییر می کندمی‌کند.
 
== قانون سوم نیوتن ==
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش