تفاوت میان نسخه‌های «فهرست اصطلاحات عرفانی»

جز
اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی
جز (اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی)
جز (اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی)
 
==ت==
'''تواجد''': طلب وجد نمودن است. اظهار حالت وجد وشادیو شادی روحانی است بی‌آنکه وجدی باشد بدانگون که فرد در مثال افراد واجد باشد برای کسب فیض.
 
'''تجلی''' : نور مکاشفه‌است که از حضرت حق بر دل عارف ظاهر می‌گردد و دل را میسوزاند و سالک را مدهوش میگرداند.
'''حال''': واردی است که بر دل سالک بی‌اختیار و بدون کسب به سبب طاعات واذکار و اوراد فرود می‌آید.
 
'''حجاب''': آنچه بین صوفی وحقیقت است. مانع میان عاشق ومعشوق. حجاب گاهی معارف ذهنی است و گاه کشف و شهود و گاهی هستی خود صوفی.
 
'''حرم''' : مقام بیرنگی و بیخودی است.
'''خال''' : نقطه وحدت حقیقی است. در اصطاح صوفیه اشاره به مبداء و منتهای کثرت می‌باشد. به معنای ظلمت معصیت نیز آمده که به علت کم بودن طاعت انسان که مانع وحاجب میان او وانوار الهی است.
 
'''خاطر''' : عبارتست ازخطابی که به قلب سالک وارد می‌شود و این ممکن است الهی یا شیطانی باشد بی انکه در قلب وی باقی بماند وماندگار شود. همچنین به وارد غیبی که بدون سایقه تفکر وتامل پیدا شود نیز گفته می‌شود.
 
'''خانه دل''' : [[قلب]] انسان است اما نه این قلب واقع در [[سینه]].
 
'''خرابات''': شرابخانه. در اصطلاح عبارت از خراب شدن صفات بشریت و فانی شدن وجود جسمانی است.
 
'''خراباتی''': فانی مطلق است که وجود اضافی او در وجود مطلق خدا و ذات حق فنا شده باشد.
'''سبو''': اشاره دارد به تعینات ویژه من ومای اعتباری انسان. کنایت از جام می‌ وحدت که از منبع فیض مطلق به هرکسی سهمی داده شده‌است.
 
'''سر''': به شد حرف ر. لطیفه ایست که در قلب به ودیعه نهاده شده مانند روح و آن محل مشاهده‌است.
 
'''سکر''': غیبتی که به دنبال واردی قوی حاصل گردد و موجب شادی وطرب صوفی شود. مستی روح از طراوت مشاهده. ترک قیود ظاهری وباطنی و توجه صرف به حق.
 
'''سلوک''': طی مدارج خاص را گویند که سالک همواره باید طی کرده تا به مقام وصل و فنا برسد.
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش