تفاوت میان نسخه‌های «کودک و نقاشی»

جز
←‏نماد رنگها درنقاشی: اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی
جز (←‏نماد رنگها درنقاشی: اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی)
جز (←‏نماد رنگها درنقاشی: اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی)
در حالت کلی دو گروه رنگ وجود دارد: [[رنگ‌های گرم]]، [[رنگ‌های سرد]].
 
رنگ‌های گرم عبارتند از (قرمز، زرد، نارنجی) تحریک‌کننده سبب فعالیت وجنب وجوش، الهام دهندهٔ روشنی وشادیو شادی زندگی ومولد حرکتند، در حالی که رنگ‌های سرد (سبز، آبی، بنفش) موجد حالت‌های انفعالی، سکون، بی حرکتی و تلقین‌کنندهٔ غم واندوه هستند. به نظر [[واسیلی کاندینسکی]] اگر رنگ زرد دریک شکل هندسی قرار گرفته باشد، وقتی به‌طور مستقیم به آن نگاه شود موجد هیجان، ناراحتی، کوفتگی وبرانگبزانندهٔ حالتی غضبناک می‌شود. اگر تونالیتهٔ این رنگ تشدید شود، ممکن است برای چشم ومغز غیرقابل تحمل باشد. رنگ آبی، بر عکس، انسان را به سوی دقیق شدن در بی‌نهایت سوق می‌دهد واگر هر قدر بیشترروشن باشد، انعکاس موجی خودرابیشتر از دست می‌دهد تا آنجا که به آرامش خاموش رنگ سفید می‌رسد.
 
به نظر [[کاندینسکی]] رنگ سبز مطلق، آرام بخش‌ترین رنگ هاست. این رنگ هیچ انعکاس موجی حاوی شادی ورنج ویا ترس نداردوبه هیچ طرفی در حرکت نیست، بلکه آرام وساکن وراضی از خود است.
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش