تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه افسری امام علی»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| هیئت امنا =
| معاون اداری = [[سرهنگ]] ستاد اکبر نیازی
| معاون آموزشی = [[سرهنگ]] توپخانه ستاد عباسفتح غلامیا.. منظوری
| معاون پژوهشی = [[سرهنگ]] حمید رضا سهیلی
| معاون دانشجویی =
کاربر گمنام