تفاوت میان نسخه‌های «خانقاه احمدی»

جز
جز (←‏top: غلط املایی با ویرایشگر خودکار فارسی)
* موزه، که اثار بسیار ارزشمندی از دوره‌های مختلف تاریخی از جمله نسخ خطی و دیگر اشیاء نگهداری می‌شود. از جمله اثار فاخری که می‌توان نام برد را قرانی که در شش جلدی طی مدت ۲۰سال به توسط شادروان علی اصغر زرمهر به سامان رسیده.که این اثر توسط ایشان به موزه هدیه داده شده
* کتابخانه بسیارارزشمند.
* درمانگاه‌بصورتدرمانگاه‌به‌صورت خیریه است .
*(درمانگاه) این خانقاه در هفته به درمان رایگان افراد محرم به صورت رایگان می‌پردازد