تفاوت میان نسخه‌های «سورن کی‌یرکگور»

افزودن مطلب
جز (منبع)
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
(افزودن مطلب)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|تالیفات= ترس و لرز
|تأثیرگرفته از= {{Hlist|[[ارسطو]] |[[آگوستین]] |[[ادموند برک|برک]] |[[رنه دکارت|دکارت]] |[[یوهان گئورگ هامان|هامان]] |[[گئورگ ویلهلم فریدریش هگل|هگل]] |[[ایمانوئل کانت|کانت]] |[[گوتهولد افرایم لسینگ|لسینگ]] |[[مارتین لوتر|لوتر]] |[[ولفگانگ آمادئوس موتسارت|موتسارت]] |[[رگینه اولسن|اولسن]] |[[فریدریش ویلهلم یوزف شلینگ|شلینگ]] |[[ویلیام شکسپیر|شکسپیر]] |[[سقراط]]}}
|تأثیرگذار بر= {{Hlist|[[تئودور آدورنو|آدورنو]] |[[کارل بارت|بارت]] |[[سیمون دو بووار|بووار]] |[[اینگمار برگمان|برگمان]] ||[[کارل تئودور درایر|درایر]] | [[مارتین بوبر|بوبر]] |[[آلبر کامو|کامو]] |[[ژاک دریدا|دریدا]] |[[مارتین هایدگر|هایدگر]] |[[هنریک ایبسن|ایبسن]] |[[کارل یاسپرس|یاسپرس]] |[[امانوئل لویناس|لویناس]] |[[گابریل مارسل|مارسل]] |[[ژان-پل سارتر|سارتر]] |[[کارل اشمیت|اشمیت]] |[[پل تیلیش|تیلیش]] |[[میگل د اونامونو]] |[[ژان وال|وال]] |[[لودویگ ویتگنشتاین|ویتگنشتاین]]}}
|جوایز=
|وبگاه=
۱۲۴

ویرایش