تفاوت میان نسخه‌های «شیرزاد حسن»

# حصار و سگهای پدرم،<ref>حصار و سگهای پدرم، کریم مجاور، رضا (مترجم). نشر افراز؛ تهران ۱۳۹۵</ref> مترجم: رضا کریم مجاور
# حصار و سگهای پدرم،<ref>حصار و سگهای پدرم. حلبچه‌ای، مریوان. نشر چشمه؛ تهران۱۳۸۲</ref> مترجم: [[مریوان حلبچه‌ای]]
# خانه عنکبوت،<ref>http://www.ketab.org.ir/bookview.aspx?bookid=2245875</ref>مترجم:[[آکو حسین پور]]
[[آکو حسین پور]]
 
== پژوهش‌ها در مورد شیرزاد حسن ==
۱۰۸

ویرایش