تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال داماش گیلانیان»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|{{پرچمک|ایران}} [[عماد واسع]] || آنالیزور
|}
=== مربیان برجسته ===
* {{پرچمک|ایران}} [[مارکار آقاجانیان]]
* {{پرچمک|کرواسی}} [[استانکو پوکله‌پوویچ]]
* {{پرچمک|ایران}} [[مهدی تارتار]]
* {{پرچمک|ایران}} [[حمید درخشان]]
* {{پرچمک|ایران}} [[بیژن ذوالفقارنسب]]
* {{پرچمک|ایران}} [[سیامک فراهانی]]
* {{پرچمک|ایران}} [[هادی طباطبایی]]
* {{پرچمک|ایران}} [[فیروز کریمی]]
* {{پرچمک|ایران}} [[علی نظرمحمدی]]
 
=== مربیان گذشته ===