تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال داماش گیلانیان»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* {{پرچمک|ایران}} [[مهدی تارتار]]
* {{پرچمک|ایران}} [[حمید درخشان]]
* {{پرچمک|ایران}} [[ناصر حجازی]]
* {{پرچمک|ایران}} [[بیژن ذوالفقارنسب]]
* {{پرچمک|ایران}} [[سیامک فراهانی]]
* {{پرچمک|ایران}} [[هادی طباطبایی]]
* {{پرچمک|ایران}} [[فرهاد کاظمی (مربی فوتبال)|فرهاد کاظمی]]
* {{پرچمک|ایران}} [[فیروز کریمی]]
* {{پرچمک|ایران}} [[علی نظرمحمدی]]