باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
اصلاح تاریخ با ویرایشگر خودکار فارسی
== منابع ==
* {{یادکرد|کتاب=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|نویسنده= سید محمد هاشمی|ناشر=نشر میزان|شهر=تهران|سال=۱۳۸۶|شابک=964-7896-02-6}}
* {{یادکرد وب | تاریخ بازبینی =۰۴ ۴ اوت ۲۰۱۲ | عنوان=متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | نشانی=http://www.imj.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=583:1388-11-17-15-39-46&catid=84:1388-11-03-08-40-10&Itemid=222}}
 
{{موضوعات ایران}}