تفاوت میان نسخه‌های «داریوش دوم»

جز
تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹)
جز (تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹))
جز (تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹))
* {{یادکرد|نویسنده=زرین کوب، عبدالحسین|کتاب=تاریخ مردم ایران، پیش از اسلام|ترجمه=|سال=۱۳۶۴|ناشر=مؤسسهٔ انتشارات امیرکبیر|شهر=تهران|شابک=}}
{{چپ‌چین}}
* {{یادکرد دانشنامه | نام خانوادگی =Sanchisi-Weerdenburg| نام =Heleen | پیوند نویسنده =هلن سانسیسی وردنبورخ| مقاله =Darius II| دانشنامه =Encyclopædia Iranica| جلد=VII| سال =۱۹۹۶| ناشر = | مکان = | شابک = | صفحه =50-51| نشانی =http://www.iranicaonline.org/articles/darius-iv| تاریخ بازبینی =12.5.2014۱۲ مه ۲۰۱۴| نشانی بایگانی = |تاریخ بایگانی = | زبان =en}}
* {{یادکرد کتاب | نام خانوادگی =Dandamaev| نام =M. A| پیوند نویسنده =محمد داندامایف| عنوان =A Political History of the Achamaenid Empire| ترجمه =W. J. Vogelsang|سال =1989| ناشر =Brill|مکان =Leiden| شابک = | صفحه =|زبان=en}}
{{پایان چپ‌چین}}