بچه‌های آلپ: تفاوت میان نسخه‌ها

خلاصه را تغییر دادن چون اشتباه بود
(سن آنت رو تغییر دادم)
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
(خلاصه را تغییر دادن چون اشتباه بود)
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
== داستان ==
{{بهبود منبع-بخش}}
آنت برنی‌یر دختر نوجوان و خوش قلبی است که با پدر و برادر کوچکش، دنی به همراه مادربزرگعمه پدر سالخورده‌اش در دهکده‌ای کوچک به نام [[روسینی‌یر]] در دامنهٔ کوه‌های [[آلپ]] [[سوئیس]] زندگی می‌کند.
 
وقتی آنت تنها هفت سال داشت، مادرش را هنگام زایمان دنی از دست داد و از آن پس چون خانواده‌اش توانایی استخدام خدمتکار را نداشت، خود مسئولیت کارها را بدوش گرفت و با مدیرمعلم مدرسه‌اش توافق کرد که در خانه بماند و بااز راهنماییدنی مادربزرگشمراقبت بهکند.اما تحصیلخوب ادامهنمیتوانست دهد.از وقتیپس دنیکار آنقدرها بزرگبربیاید شدبرای کههمین پدرش از عمه ی خود بهخواست تنهاییتا بیاید و از پسآنها کارهانگهداری کند.وقتی عمه (کلوت) به آنها کمک کرد برمی‌آمد،، آنت دوباره به مدرسه بازگشت و نمرات خوبی هم به دست آورد. یک بار دنی در شب [[کریسمس]] پنج سالگی‌اش، گیوه‌هایجوراب خود را بیرون از خانه روی برف‌ها گذاشت تا [[بابا نوئل]] در آن‌ها برایش هدیه بگذارد. فردا صبح، در اوج ناباوری همگان،، یک بچه موش[[قاقم]] خرمایدر سفید و کوچک درون گیوه‌ها چنبره زده وجوراب خفتهخوابیده بود. دنی آن را کلوز نامید و آن دو از آن پسبا هم جداییدوستانی ناپذیرصمینی گشتندشدند.
 
درست بر روی تپهٔ مقابل، روبه‌روی کلبه آن‌ها، لوسین مورل، هم‌کلاسی آنت، به همراه خواهر بزرگش، ماری و مادر بیوه‌اشمادرش زندگی می‌کند. او درس و مدرسه را سخت و بیهوده می‌داند و بیشتر اوقات در انتهای کلاس می‌نشیند. لوسین از این که مجبور است در کارهای خانه و مزرعه کمک کند و همهٔ وظایف پدرش را به گردن بگیرد، بیزار است و مادر و خواهرش او را به‌خاطر تنبلی‌اش سرزنش می‌کردند.
 
یک روز که لوسینآنت داشتهمراه باخود سورتمه‌اشآینه ای به سمت مدرسه می‌رفت،برده بابود،لوسیون سورتمهٔآنرا آنتناخواسته تصادف می‌کندشکست و آنت درسخت یکرنجید جوی پر از برف پرتو می‌شود…....
 
=== درونمایه ===
۵۹

ویرایش