تفاوت میان نسخه‌های «علی بن ابی‌طالب»

جز
تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹)
جز (اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی)
جز (تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹))
* {{یادکرد کتاب |نام خانوادگی=Momen |نام=Moojan |پیوند نویسنده=موژان مؤمن |عنوان=An Introduction to Shi‘i Islam: The History and Doctrines of Twelver Shi'ism |ناشر=Yale University Press |سال=۱۹۸۵ |مکان=New Haven, CT |شابک=0300035314 |زبان=en}}
* {{یادکرد دانشنامه |نام خانوادگی=Morony |نام=Michael G. |پیوند نویسنده=مایکل مورونی |دانشنامه=[[دانشنامه ایرانیکا|Encyclopædia Iranica]] |مقاله=Arab ii |سال=۱۹۸۷ |پیوند مقاله=http://www.iranicaonline.org/articles/arab-ii |ویرایش=online |تاریخ بازبینی=14 September 2012 |پیوند بایگانی=https://web.archive.org/web/20140413033056/http://www.iranicaonline.org/articles/arab-ii |تاریخ بایگانی=13 April 2014 |زبان=en}}
* {{یادکرد دانشنامه |نام خانوادگی=Nasr |نام=Seyyed Hossein |پیوند نویسنده=سید حسین نصر |نشانیپیوند مقاله = http://www.britannica.com/EBchecked/topic/15223/Ali |مقاله=ʿAlī |سال=۲۰۱۲ |دانشنامه=[[دانشنامه بریتانیکا|Encyclopædia Britanica]] |بازبینی=21 March 2012 |زبان=en |پیوند بایگانی=http://www.webcitation.org/6PYczYQia |تاریخ بایگانی=14 May 2014}}
* {{یادکرد ژورنال |نام خانوادگی=Newman |نام=Andrew J. |پیوند نویسنده=اندرو نیومن |عنوان=The Succession to Muhammad: A Study of the Early Caliphate by Wilferd Madelung |ژورنال=Iranian Studies |ناشر=International Society for Iranian Studies |دوره=۳۲ |شماره=۳ |سال=۱۹۹۹ |ماه=Summer |صفحه=۴۰۳–۵ |پیوند=http://www.jstor.org/stable/4311271 |زبان=en}}
* {{یادکرد دانشنامه |نام خانوادگی=Poonawala |نام=Ismail |پیوند نویسنده=اسماعیل پوناوالا |نشانیپیوند مقاله = http://www.iranicaonline.org/articles/ali-b-abi-taleb |مقاله=ʿAlī b. Abī Ṭāleb |سال=۲۰۱۱ |دانشنامه=[[دانشنامه ایرانیکا|Encyclopædia Iranica]] |ویرایش=online |بازبینی=21 March 2012 |زبان=en |پیوند بایگانی=https://web.archive.org/web/20131116235319/http://www.iranicaonline.org/articles/ali-b-abi-taleb |تاریخ بایگانی=16 November 2013}}
* {{یادکرد کتاب |نام خانوادگی=Ring |نام=T. |نام خانوادگی۲=Salkin |نام۲=R.M. |نام خانوادگی۳=Boda |نام۳=S.L. |کتاب=International Dictionary of Historic Places: Middle East and Africa |ناشر=Fitzroy Dearborn |مکان=Chicago |جلد=۴ |سال=۱۹۹۶ |شابک=9781884964039 |پیوند=http://books.google.fr/books?id=R44VRnNCzAYC&pg=RA1-PA69I |زبان=en}}
* {{یادکرد کتاب |نام خانوادگی=Robinson |نام=Chase F. |عنوان=Islamic Historiography |ناشر=Cambridge University Press |سال=۲۰۰۳ |مکان=Cambridge |شابک=0521629365 |زبان=en}}