تفاوت میان نسخه‌های «محمدرضا باهنر»

جز
{{S-aft|بعد=[[علی مطهری]]}}
{{S-ppo}}
{{S-bef|قبل=[[حسن غفوری‌فرد]]|ردیف‌ها=۲}}
{{S-ttl|عنوان=دبیرکل [[جامعه اسلامی مهندسین]]|سال‌ها=۱۳۷۹ – اکنون}}
{{S-inc}}
{{S-bef|قبل=؟}}
{{S-ttl|عنوان=نایب اول رئیس [[جبهه پیروان خط امام و رهبری]]|سال‌ها=۱۳۸۶ – ۱۳۹۲}}
{{S-ttl|عنوان=رئیس [[جبهه پیروان خط امام و رهبری]]|سال‌ها=؟ – ۱۳۸۳{{-}}۱۳۹۲ – اکنون|ردیف‌ها=۲}}
{{S-aft|بعد=[[اسدالله بادامچیان]]}}
{{S-aft|بعد=[[حبیب‌الله عسگراولادی]]}}
{{S-bef|قبل=[[حبیب‌الله عسگراولادی]]}}
{{S-ttl|عنوان=رئیس [[جبهه پیروان خط امام و رهبری]]|سال‌ها=۱۳۹۲ – اکنون}}
{{S-inc}}
{{S-bef|قبل=[[حسن غفوری‌فرد]]}}
{{S-ttl|عنوان=نایب اول رئیس [[جبهه پیروان خط امام و رهبری]]|سال‌ها=۱۳۸۶ – ۱۳۹۲}}
{{S-aft|بعد=[[اسدالله بادامچیان]]}}
{{جعبه پایانی}}