تفاوت میان نسخه‌های «عیسی»

۱۸ بایت اضافه‌شده ،  ۱ سال پیش
←‏تبارنامه و خانواده: نام یه نفر جا افتاده بود
(←‏تبارنامه و خانواده: نام یه نفر جا افتاده بود)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
در دو انجیل [[انجیل متی|متی]] و [[انجیل لوقا|لوقا]] شجره‌نامه عیسی آمده‌است. این دو شجره‌نامه تفاوت‌های اساسی با هم دارند.<ref>Joseph A. Fitzmyer, The Gospel According to Luke I-IX. Anchor Bible. Garden City: Doubleday, 1981, pp. 499–500; I. Howard Marshall, The Gospel of Luke (The New International Greek Testament Commentary). Grand Rapids: Eerdmans, 1978, p. 158;</ref> و جالب این است که هر دو به جای اشاره به تبار مریم مادر مسیح، شجره‌نامه [[یوسف نجار]] شوهر مریم که مردم او را پدر مسیح می‌دانستند را بیان کرده‌اند. هر دو تبارنامه نیاکان عیسی را به داوود پادشاه رسانده و از آنجا آن را به ابراهیم می‌رسانند. انجیل متی از پسر داوود به نام [[سلیمان]] آغاز کرده و از پادشاهان اسرائیل گذشته تا به آخرین پادشاه به نام جکونیاه می‌رسد (پس از جکونیاه بنی اسرائیل به تبعید در [[تمدن بابل|بابل]] می‌رود). تبارنامهٔ لوقا طولانی‌تر از متی بوده و تا آدم ابوالبشر ادامه یافته، افزون بر این نام‌های بیشتری هم میان داوود و عیسی می‌آورد. در [[لوقا]] ۳:۲۱ نسب نامهٔ عیسی چنین آمده‌است:
 
{{گفتاورد|یوسف پسر هالی، پسر [[متات]]، پسر [[لاوی]]، پسر ملکی، پسر [[ینا]]، پسر [[یوسف]]، پسر [[متاتیا]]، پسر [[آموس]]، پسر [[ناحومعادل فردوسی پور]]، پسر [[حسلی]]، پسر [[نجی]]، پسر مات، پسر [[متاتیا]]، پسر [[شمعی]]، پسر [[یوسف]]، پسر [[یهودا]]، پسر [[یوحنا]]، پسر [[ریسا]]، پسر [[زروبابل]]، پسر [[سالتیئیل]]، پسر [[نیری]]، پسر [[ملکی]]، پسر ادی، پسر [[قوسام]]، پسر [[ایلمودام]]، پسر [[عیر]]، پسر [[یوسی]]، پسر [[ایلعازر]]، پسر [[یوریم]]، پسر [[متات]]، پسر [[لاوی]]، پسر [[شمعون]]، پسر [[یهودا]]، پسر [[یوسف]]، پسر [[یونان]]، پسر [[ایلیاقیم]]، پسر [[ملیا]]، پسر [[مینان]]، پسر [[متاتا]]، پسر [[ناتان]]، پسر '''[[داوود]]'''، پسر [[یسی]]، پسر [[عوبید]]، پسر [[بوعز]]، پسر [[شلمون]]، پسر [[نحشون]]، پسر [[عمیناداب]]، پسر آرام، پسر [[حصرون]]، پسر [[فارص]]، پسر [[یهودا]]، پسر [[یعقوب]]، پسر [[اسحق]]، پسر '''[[ابراهیم]]'''، پسر [[تارح]]، پسر [[ناحور]]، پسر [[سروج]]، پسر [[رعو]]، پسر [[فالج]]، پسر [[عابر (پیامبر)|عابر]]، پسر [[صالح]]، پسر [[قینان]]، پسر [[ارفکشاد]]، پسر [[سام]]، پسر '''[[نوح]]'''، پسر [[لمک]]، پسر [[متوشالح]]، پسر [[خنوخ]]، پسر [[یارد (جد نوح)|یارد]]، پسر [[مهللئیل]] پسر [[قینان]]، پسر [[انوش]]، پسر [[شیث]] پسر [[آدم]] بود و آدم پیامبر خدا بود.}}
 
نویسندگان مسیحی در طول تاریخ نظریه‌های مختلفی جهت آشتی دو تبارنامه پیشنهاد کرده‌اند:
۸

ویرایش